Astrid Elkerbout

‘Prettige partij om zaken mee te doen, denken in oplossingen en gaan zorgvuldig te werk.’