Lukas en Ineke

Huurders

Sinds jaar en dag hadden wij dezelfde huisbaas, totdat zijn erfgenamen besloten ons pand en het buurpand te verkopen. Buro Amsterdam kocht deze panden aan en vroeg aan de bewoners die er nog zaten of ze, nadat de etages splitsingsklaar waren gemaakt,  de eigen woning zelf wilden kopen van hen of wilden blijven huren. Ook aan ons is die vraag gesteld en wij wilden erg graag doorgaan met huren, wij wonen hier al heel erg lang en met veel plezier. Wij hebben hierover een aantal gesprekken gevoerd met Jean-Paul Houten en Kristiaan Kamerling Kamerling van Buro Amsterdam,  deze zijn zeer prettig verlopen, waarbij onze wensen volledig gerespecteerd werden. Wij hebben de overgang van oude huisbaas naar nieuwe huisbaas als positief ervaren. Alle etages zijn na een intensieve periode van verbouwen weer bewoond. Allemaal aardige mensen. We hopen hier nog lang te kunnen wonen.