Transvaalkade 2a-3

Deze twee panden in de Transvaalbuurt werden gekocht middels een inschrijving. Na cascorenovatie zijn beide panden gesplitst in 4 appartementsrechten. Eén van de zittende huursters heeft haar eigen woning plus nog een halve etage extra gekocht. Twee huurders zijn blijven wonen en hun woningen zijn door beleggers gekocht. Eén woning is verkocht aan een aannemer en de overige 3 woningen zijn verkocht aan eindgebruikers.