Passeerdersgracht 21 A/B

Dit pand werd geveild door de Gemeente Amsterdam met een hoge nieuwe erfpacht, terwijl het bewoond werd door 2 sociale huurders, waardoor het rendement alleen door de erfpacht al (exclusief het onderhoud) negatief was. In goed overleg met de huurders is daarom gezocht naar alternatieve sociale huurwoningen die zowel bij de corporatie als bij een particuliere sociale huurder werd gevonden. Na verhuizing van de huurders, werd het pand van binnen gestript zodat 1 grote luxe woning ontstond, die paste bij de door de Gemeente opgelegde erfpacht canon. De woning werd door de particuliere koper zelf afgebouwd.