Da Costakade 41

Dit pand was in eigendom van 8 verschillende familieleden. Na een zorgvuldig doorlopen traject waarbij iedere eigenaar zijn deel op een voor hem/haar passende wijze kon verkopen heeft ons Buro in nauwe samenwerking met een aannemer het pand compleet gerenoveerd in 5 appartementsrechten welke worden verkocht.