Buro Amsterdam wint de Arie Keppler Prijs 2016 en Geurt Brinkgreve Bokaal 2015

De Tandwielenfabriek van Buro Amsterdam is verkozen tot winnaar van de Arie Keppler Prijs 2016 in de categorie ' Cultuurhistorie'. Vorig jaar viel het al in de prijzen met de uitreiking van de Geurt Brinkgreve Bokaal.

'Jury: lef om risico te nemen'

Arie Keppler Prijs 2016

Om de twee jaar reikt de stichting MOOI Noord-Holland de Arie Keppler Prijs uit. Deze bronzen erepenning huldigt personen of organisaties die een uitmuntende prestatie hebben geleverd op het gebied van ruimtelijke kwaliteit in Noord-Holland.

Dit gebouw uit 1920 staat midden inde Nieuwmarktbuurt in Amsterdam en was tot halverwege de jaren tachtig een tandwielenfabriek. Daarna heeft het complex langdurig leeggestaan terwijl er tevergeefs tal van nieuwbouwplannen werden gemaakt. In 2013 heeft de ontwikkelaar Buro Amsterdam het initiatief genomen om het karakteristieke fabriekspand te behouden en te transformeren tot twaalf stadswoningen. Het ontwerp doet recht aan het industriële karakter van het pand met behoud van de karakteristieke stalen spanten en sheddaken. De rug-aan-rugwoningen zijn door de bewoners telkens anders ingedeeld, waarbij de ene invulling nog ruimtelijker en eigenwijzer is dan de andere. Deze herontwikkeling illustreert een van de stokpaardjes van de jury: cultureel erfgoed als dragende kracht voor eigentijdse ruimtelijke kwaliteit. Hoewel het fabriekspand geen monumentenstatus heeft, gaat het hier wel degelijk om waardevol erfgoed. Het pand heeft niet alleen zijn introverte, industriële karakter behouden, maar de transformatie vertelt ook het verhaal over de recentere geschiedenis van de buurt waar bewoners in actie kwamen tegen ongewenste ontwikkelingen en zich inzetten voor een leefbare karakteristieke plek in de binnenstad. De jury kent de prijs dan ook niet alleen toe aan de architect,maar ook aan de ontwikkelaar, die het lef heeft gehad om tijdens de crisis dit risico te nemen. Ook eert de jury met de prijs de buurtbewoners die zich hebben ingespannen om dit stukje geschiedenis voor de stad te behouden.

Lees hier meer op de site van Mooi Noord-Holland.

 

Geurt Brinkgreve Bokaal

Dit is de jaarlijkse prijs van de Gemeente Amsterdam voor het beste initiatief op het gebied van herontwikkeling of renovatie van erfgoed. De jury was unaniem in haar waardering van zowel de herbestemming als de kwaliteit van het opdrachtgeverschap.

Juryvoorzitter Gerard Groener: “Bijzonder dat het pand behouden is gebleven na 14 jaar leegstand: het bestemmingplan staat nieuwbouw toe met een hoger bouwvolume. De Fabriek van Blom Tandwielen is getransformeerd tot twaalf rug-aan-rugwoningen. Het planproces heeft in nauw overleg met de buurt plaatsgevonden. Zo is een beeldbepalend, maar zeer verwaarloosd gebouw in de historische binnenstad behouden gebleven en is een desolaat gebied opgewaardeerd en teruggegeven aan de stad. De bouwtechnische ingrepen zijn zorgvuldig, de aanpassingen voor de toegangen zijn minimaal en logisch. Het casco met stalen dakspanten en de sheddaken zijn zichtbaar gehouden. Binnen de mogelijkheden van het gebouw zijn de kansen van duurzaamheid benut.”

Lees het artikel op de website van Gemeente Amsterdam.